Ville Koskimäki työskentelee läppärillä
– Tuulivoimahankkeita ei kannata tehdä mahdollisimman nopeasti vaan mahdollisimman laadukkaasti.

Ville Koskimäki

Julkaistu 25.3.2021

FM, ON Ville Koskimäki työskentelee hankekehityspäällikkönä Kiinteistökehityksessä. Hän pitää huolta, että Metsähallituksen eri vaiheissa olevat tuulivoimahankkeet etenevät vakaasti.

Millainen opiskeluja työtausta sinulla on?
– Olen valmistunut suunnittelumaantieteilijäksi Oulun yliopistosta vuonna 2007, ja nyt teen työn ohessa oikeustieteen opintoihin kuuluvaa pro gradu -tutkielmaa tuulivoimaosayleiskaavojen vaikutusten arvioinnista. Olen ollut Metsähallituksen Kiinteistökehityksessä töissä elokuusta 2020 alkaen ja sitä ennen AFRY Finland Oy:ssä eli entisessä Pöyryssä. Miksi hakeuduit Metsähallitukseen töihin? – Halusin edistää kestäviä hankkeita pitkäjänteisesti ja päästä vaikuttamaan alusta lähtien siihen, miten hankekehityksen aikana toimitaan. Konsulttina vastasin useiden Metsähallituksen tuulivoimahankkeiden sidosryhmäyhteistyöstä ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnista. Pidin Metsähallituksen vastuullisesta liiketoimintatavasta. Huomasin jo silloin, että Metsähallitus esimerkiksi osallistaa ja kuulee eri osapuolia keskimääräistä enemmän, reilusti yli minimivaatimusten.

Mitä tehtäviisi kuuluu?
– Meitä on tuulivoimatiimissä kuusi henkeä, ja jokaisella on oma roolinsa. Omanlaistaan osaamista tarvitaan esimerkiksi lupien hankinnassa, teknisissä ratkaisuissa, hankeoikeuksien myymisessä tai sopimusten hallinnassa. Minun vahvuuteni on hankekehityksen kokonaishallinta. Koetan pitää langat käsissäni, tunnistaa, mikä on missäkin hankkeessa ajankohtaista seuraavaksi, ja viedä kokonaisuutta eteenpäin.

Miten tuulivoimahankkeet etenevät?
– Metsähallituksen tavoitteena on kolminkertaistaa uusiutuvan energian tuotanto seuraavan vuosikymmenen aikana. Tuulivoimahankkeita onkin käynnissä useita. Hankkeiden lopullinen tavoite häämöttää usein vuosien päässä. Välitavoitteita ovat vaikkapa kaavoitusaloitteen hyväksyminen kunnassa tai ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistäminen. Hankkeen aikana pidetään aktiivisesti yhteyttä muun muassa kuntapäättäjiin, viranomaisiin, asukkaisiin, järjestöihin ja elinkeinonharjoittajiin. Tuulivoimahankkeita ei kannata tehdä mahdollisimman nopeasti vaan mahdollisimman laadukkaasti.

Mikä on työssäsi parasta?
– Ehdottomasti tiimityö. Työpäivä täyttyy erilaisten hankekehitykseen liittyvien ongelmien ratkomisesta, ja on opettavaista ratkoa niitä yhdessä. Pidän erityisesti niistä työpäivistä, joiden aikana käydään paikan päällä tutustumassa tuulivoimapuistolle harkittuun kohteeseen. Ne ovat mukavaa vaihtelua siihen, että tietokoneella paikkatieto- ohjelmilla pyöritellään hankesuunnitelmia ja hankkeeseen vaikuttavia tekijöitä. Maastokäynneillä katsomme yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi sitä, missä kunnossa tiestö on ja miten voimalat kannattaisi sijoittaa. Maastossa huomaa aina jotain uutta, kuten järkevämpiä toteutustapoja.

TEKSTI LAURA TICKLÉN • KUVA VESA RANTA

JAA ARTIKKELI: