Kirsi Valanne parvekkeella kannettavan tietokoneen kanssa

Kirsi Valanne

Julkaistu 17.9.2020

MMM Kirsi Valanne työskentelee sovellusasiantuntijana Luontopalveluissa. Hän vastaa palvelupäällikön roolissa koko valtion luonnonsuojeluhallinnon käytössä olevan Suojelualuetietojärjestelmän eli SATJ:n kehittämisestä ja ylläpidosta.

Millainen opiskelu- ja työtausta sinulla on?

– Koulutukseltani olen metsänhoitaja, mutta käytännössä olen tehnyt koko urani paikkatietojärjestelmiin liittyviä töitä eri julkishallinnon organisaatioissa: Metsäntutkimuslaitoksessa, Suomen ympäristökeskuksessa, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiossa ja Luonnontieteellisessä museossa. Metsähallituksessa olen ollut töissä seitsemän vuotta.

Mitä tehtäviisi palvelupäällikkönä kuuluu?

– Vastaan ympäristöhallinnon Uljas-järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvasta Suojelualuetietojärjestelmästä (SATJ). Olennaisinta palvelupäällikkönä on osata toimia käyttäjän ja järjestelmätoimittajan välissä. Palkitsevaa on päästä tekemään aidosti yhteistyötä heidän kanssaan. Kun saadaan ratkottua jokin hankala tekninen ongelma ja käyttäjältä tulee huojentunut kiitos, ne hetket ovat parhaita.

Koulutukseltani olen metsänhoitaja,
mutta koko urani olen työskennellyt
paikkatietojärjestelmien parissa.

Mihin Suojelualuetieto- järjestelmää käytetään?

– Sitä käytetään eniten ELY-keskuksissa, jotka perustavat yksityisiä luonnonsuojelualueita ja hankkivat valtiolle alueita luonnonsuojelutarkoituksiin. Samoin sitä käytetään Metsähallituksessa ja ympäristöministeriössä luonnonsuojelualueisiin liittyvään säädösvalmisteluun – tällöin on erityisen kätevää, että molemmissa käytetään yhteistä tietojärjestelmää. Kaikkiaan käyttäjiä on eri organisaatioissa noin neljäsataa. Osa on niin sanottuja selaajakäyttäjiä, osa tietoa tuottavia päivityskäyttäjiä. Viime keväänä Helmiohjelman myötä käyttäjien määrä lisääntyi.

Mikä työssäsi on nyt ajankohtaista?

– Kesän jälkeen kehitystyötä järjestelmätoimittajan kanssa on muutettu ketterämpään menetelmään eli sprintteihin. Tämä on hyvä, nykyaikainen tapa toimia. Käynnissä on myös koko Metsähallituksen tietohallinnon toimintamallia uudistava projekti sekä konsernin ICT-palvelutoimittajan kilpailutus, jotka tulevat tietysti vaikuttamaan omaankin työhöni ja SATJ:ään.

Miten vietät vapaa-aikaasi?

– Korona-aikana moni harrastus on ollut tauolla, mutta vastapainoksi on tullut käveltyä paljon lähiympäristössä ihan uusiakin reittejä. Myös mökillä olen viettänyt tavallista enemmän aikaa.

TEKSTI LAURA TICKLÉN • KUVA VEIKKO SOMERPURO

JAA ARTIKKELI: