Kalle Eerikäinen

Kalle Eerikäinen

Julkaistu 9.9.2020

MMT, DI Kalle Eerikäinen aloitti vuoden vaihteessa Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsäomaisuuden hoitoprosessin suunnittelupäällikkönä. Hän johtaa suunnittelutiimiä, joka osallistuu monikäyttömetsien kehittämiseen.

Minkälaisista tehtävistä siirryit Metsähallitukseen?
– Toimin aiemmin Suomen Sijoitusmetsät Oy:n toimitusjohtajana. Sitä ennen olen työskennellyt tutkijana ja projektitehtävissä Luonnonvarakeskuksessa sekä Joensuun yliopistossa.

Mitä suunnittelupäällikön tehtäviin kuuluu?
– Työhöni kuuluu muun muassa metsien käsittelyn ja suunnittelun kehittäminen sekä vastuu metsävarojen hallintaan liittyvien laskenta- ja tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä.

Silvia on yksi keskeinen järjestelmä, mihin sitä käytetään?
– Silvia-paikkatietojärjestelmässä on metsävaratiedot yli 5 miljoonalta hehtaarilta monikäyttömetsiä, ja sitä käytetään kaikkien hallinnoimiemme metsäalueiden toimenpiteiden suunnittelussa. Järjestelmässä on myös tiedot arvokkaista luontokohteista ja muista metsien käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä.

Miten metsien luontoarvot turvataan?
– Valtion maille on laadittu alue-ekologiset suunnitelmat, joissa on kartoitettu arvokkaat luontokohteet, uhanalaisten lajien esiintymät sekä virkistys- ja kulttuurikohteet. Tiedot ovat suunnittelijoiden käytössä, jotta he voivat ottaa ne huomioon toimenpiteiden suunnittelussa.

Kuinka kattava alueekologinen verkosto on?
– Se kattaa kaikki yhtenäiset valtion maaalueet. Laajuus tuo vaikuttavuutta, ja verkosto toimii hyvänä esimerkkinä myös kansainvälisesti. Meillä on käynnissä verkoston päivitysprojekti, joka tehdään alueittain. Siinä arvioidaan verkoston toimivuutta ja tarkistetaan sidosryhmien sekä kansalaisten vinkit uusista kohteista. Kriteerit täyttävät kohteet lisätään verkostoon.

Mikä muu on tällä hetkellä ajankohtaista suunnittelussa?
– Muun muassa ilmasto- ja vesiensuojeluasiat sekä turvemaiden metsien käsittely. Ylipäätään metsävaroihin liittyvän tiedon tarve on kasvanut ja monipuolistunut. Testaamme myös tekoälyn hyödyntämistä suunnittelussa.

Miten vietät vapaa-aikaa?
– Vapaa-aika kuluu pääasiassa perheen parissa. Olen mukana poikieni urheiluharrastuksissa, luen, ulkoilen ja harrastan kuntojuoksua. Metsäasioihin saan käytännön tuntumaa tekemällä metsänhoitotöitä omassa metsässäni.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA KEIJO KALLUNKI

JAA ARTIKKELI: