Kohti sujuvampaa tienpitoa

Julkaistu 14.10.2022

Routa-toiminnanohjausjärjestelmä selkeyttää tienpitoa Metsähallituksen koko 36 000 kilometrin metsätieverkostolla. Järjestelmän jatkokehittäminen ja lisätoimintojen käyttöönotto sujuvoittavat töiden toteutusta ja palvelevat myös tienkäyttäjiä.

Kalliomurske rutisee renkaiden alla ja hiekkapölypilvi leijailee sorakasetin perässä, kun yhdistelmäajoneuvon kuljettaja Marko Karpeeki vie kuormaa yhdeksän kilometrin päässä olevalle purkupaikalle. Raajärvellä – Rovaniemen ja Kemijärven rajalla – on meneillään Hera-Junkuaselän metsäautotien peruskorjaus, jonka viimeistelyvaiheessa tielle ajetaan kalliomursketta läheiseltä maaainespaikalta.

Hetkeä aiemmin Karpeeki on lastannut sorakasetin kyytiin noin 40 tonnia mursketta ja kirjannut kuorman painon Routa-toiminnanohjausjärjestelmään älypuhelimellaan. Uuden järjestelmän käyttöönotto on sujunut Karpeekin kokemuksen mukaan hyvin, joskin uusi toimintatapa vaatii aina sisäänajonsa.

– Itse järjestelmän käyttö ja sen oppiminen on ollut helppoa, eikä se vaadi kuljettajalta juuri lisätyötä. Suurin haaste on muistaa päättää kuorma purkamisen jälkeen. Se tahtoo välillä unohtua, hän naureskelee.

Käyttäjäpalaute tukee kehitystyötä

Routa-toiminnanohjausjärjestelmä tuo nykyaikaan Metsähallitus Metsätalous Oy:n tienpidon toiminnanohjauksen. Aiemmin toiminnanohjaus pohjautui vahvasti paperikarttoihin ja muihin manuaalisiin toimintatapoihin, mutta jatkossa tienpidon työnohjausta hallitaan verkkosovelluksella ja työn kirjaaminen tehdään ajoneuvon Routa-mobiilisovelluksella.

– Puunkorjuussa ja -kuljetuksessa sekä muualla metsänhoidon puolella sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat olleet käytössä jo pitkään, mutta tiepuolella vastaava järjestelmä on puuttunut. Roudan avulla tienpidon työnohjaus saadaan viimein sähköistettyä, mikä yksinkertaistaa ja helpottaa urakoinnin kokonaisvaltaista hallintaa, sanoo projektipäällikkö Antti Nurmi Metsähallituksesta.

Routa-järjestelmä otettiin käyttöön viime talvena Metsähallituksen talvikunnossapidossa ja laajemmin kaikissa tienpidon työlajeissa toukokuun alussa. Lumitöistä saadun palautteen pohjalta järjestelmää kehitettiin kesäkaudelle, ja kehitystyö jatkuu edelleen yhdessä järjestelmän toimittaneen Sitowise Oy:n kanssa.

– Routaa jatkokehitetään ja päivitetään jatkuvasti, ja kehitystyössä keskeisessä roolissa on käyttäjiltä saatu palaute. Yhtenä haasteena on ollut järjestelmän toimivuus sellaisissa paikoissa, joissa mobiiliverkko on puutteellinen. Offline-ominaisuuksien kehittäminen onkin yksi parhaillaan työn alla olevista parannuksista, Nurmi kertoo.

Ensimmäisen laajemman käyttöönottovaiheen tavoitteena on jalkauttaa järjestelmä tienpidon urakoitsijoiden ja heidän työntekijöiden piirissä. Lisätoiminnot, kuten laskutuksen integroiminen käytössä olevaan Ohjas-tietojärjestelmään, otetaan käyttöön myöhemmin.

Miehet tutkivat puhelinsovellusta
Jatkossa tienpidon työnohjausta hallitaan verkkosovelluksella ja työn kirjaaminen tehdään ajoneuvon Routa-mobiilisovelluksella. Maansiirtoyrittäjä Esko Karjalainen (vas.) ja projektipäällikkö Antti Nurmi Metsähallituksesta uskovat Roudan helpottavan yrittäjien työtä.

Tilannekuvasta hyötyvät kaikki

Yksi Routa-järjestelmän ominaisuuksista on Metsähallituksen verkkosivuilla oleva Tilannekuva, joka esittää työlajeittain teiden viimeisimmät kunnossapitotiedot. Julkinen Tilannekuva toimii paitsi näyteikkunana, myös palautekanavana teitä käyttäville urakoitsijoille ja sidosryhmille.

Korjuu- ja kuljetusyrittäjät voivat jatkossa tilata esimerkiksi lumityöt palvelun kautta.

– Tilannekuvan palautekanavan kautta kaikki muutkin tienkäyttäjät voivat tarkistaa esimerkiksi auraustilanteen ja raportoida tien mahdollisista korjaustarpeista. Alueella toimivalle urakoitsijalle ja työnjohdolle palaute tulee näkymään Routa-järjestelmässä tikettinä, johon reagoidaan tarvittavilla toimenpiteillä. Palvelu on jo olemassa, ja viestinnän kautta se on tarkoitus vakiinnuttaa laajempaan käyttöön vielä tämän vuoden aikana, Nurmi sanoo.

Laskutus automatisoituu

Hera-Junkuaselän peruskorjauskohteella operoivan maansiirtoyrittäjä Esko Karjalaisen mukaan Routa-toiminnanohjausjärjestelmä on helpottanut työsuoritusten kirjaamista, sillä sovellus tallentaa automaattisesti kunkin toteutuneen työlajin. Alkuvaiheen haasteina ovat olleet käyttöön totuttelun lisäksi käytettävyys heikoilla kuuluvuusalueilla.

Yhtä työlajia tehtäessä järjestelmä on toiminut hyvin, mutta työlajista toiseen vaihdettaessa on ilmennyt hankaluuksia, jos mobiiliverkkoa ei ole ollut. GPS-yhteys ei kuitenkaan katkea, joten mahdollinen verkkokatve vaikuttaa vain sovelluksen näkymän reaaliaikaiseen päivittymiseen – työn kirjaaminen on tuolloinkin mahdollista.

Routaan tallentuvat tiedot toimivat jo nyt laskutusperusteena urakoitsijoille, mutta eurot eivät vielä tässä vaiheessa järjestelmän kautta siirry. Laskutustoimintojen automatisointi ja sisällyttäminen järjestelmään onkin yksi seuraavista kehitysvaiheista. Toiminnot pyritään saamaan käyttöön ensi vuoden aikana.

– Se helpottaa ainakin minua yrittäjänä merkittävästi, kun ylimääräinen paperityö jää vähemmälle, Karjalainen uskoo.

TEKSTI JA KUVAT OLLI AUTONEN

JAA ARTIKKELI: